Kulak Zarı Delinmesi

Kulak zarı, kulak kanalının içinde bulunan dış kulak yolu ile orta kulağı ayıran ince bir dokudur. Kulak zarındaki delinme genellikle travma ya da enfeksiyona bağlıdır.

Kulağa darbe gelmesi, kafa kemiği kırıkları, ani basınç değişiklikleri ya da pamuklu çubuk gibi cisimlerin dış kulak yolundan içeri fazla sokulması ve kulak için zararlı olacak sıvıların kulak içine girmesi sonucunda oluşabilir. Bunların dışında nadiren orta kulak iltihapları da nedenler arasında sayılabilir.

Tanı

Kulak zarında oluşan delinmenin yeri ve büyüklüğü işitmeyi doğrudan etkiler. Kulağa alınan ciddi darbe ya da travma sonucu, orta kulaktaki kemikçiklerin birbirinden ayrılması sözkonusu ise işitme kaybı da endişe verici olacaktır. Aynı şekilde alınan darbe ya da geçirilen travma iç kulak zedelenmesine neden olmuşsa ciddi işitme kayıplarının yaşanması ne yazık ki kaçınılmazdır. İşitme kaybı, kulaklarda uğultu ve çınlama, bazen uğultuyla birlikte kulak akıntısının görülmesi ve baş dönmesi şikayetleri, hastaların ifade ettikleri belirtiler arasında sayılabilir. Beklenenin aksine, genellikle ağrı olmamaktadır.

Kulak zarındaki delinmenin çoğu, birkaç hafta içerisinde kendi kendine iyileşirken, bir kısmında ise iyileşme aylarca sürebilir. En fazla 6 hafta içerisinde kendiliğinden kapanmayan durumlarda cerrahi uygulanması gerekebilir.

Hastalar bu durumu önemsemez, yıllarca devam eden akıntıyı dikkate almayıp kulaklarını korumazlarsa, daha ciddi problemler yaşayabilirler. Özellikle kulağa ani bir darbe sonucu oluşan kulak zarı delinmesinde herhangi bir enfeksiyon oluşmazsa, büyük oranda kendi kendine iyileşme görülebilir ancak bir KBB uzmanının desteği alınarak, iyileşme sürecinin doğru ve hızlı olması sağlanmalıdır.

Tedavi

Öncelikle işitme testi uygulanmaktadır. Zardaki delinmeyi kapatmanın, banyo ve yüzme sırasında orta kulağa su kaçmasını engellemenin yanında (aksi takdirde kulak enfeksiyonları oluşabilir), iyileşmede düzelme ve çınlamada azalma sağlama gibi çeşitli yararları da bulunmaktadır. Zardaki delinmeye çoğu zaman ilaç tedavisi ve kâğıt kapama ile yama yöntemi uygulanır. İlaçlarla akıntı genellikle durdurulabilir. Delinmenin tamamen kapanması için birkaç kez yama uygulaması gerekebilir. Ancak bu uygulamalardan sonra kapanmayan durumlarda cerrahi müdahaleye ihtiyaç vardır.

Kulak zarındaki delinme için farklı cerrahi yöntemler bulunmaktadır. Ancak uygulanan tüm yöntemlerde delinmenin iyileşmesi amacıyla zar bir doku ile kapatılır. Timpanoplasti olarak ifade edilen bu müdahalede delinmenin kapatılmasında ve işitmenin düzeltilmesinde başarı sağlanabilir. İşitme kaybının fazla olduğu durumlarda, orta kulak kemikçiklerinin tedavisi ya da orta kulak ve çevresine yerleşen iltihabın temizlenmesi için operasyon gerekebilir.