Otoplasti

Tanım

Kepçe Kulak Estetiği, diğer adıyla Otoplasti, kulak kepçesi görünümünün düzeltilmesi için yapılan ameliyata verilen isimdir.

Halk arasında kepçe kulak olarak da adlandırılan, aşırı belirgin görünümlü kulak kepçesi ve doğumsal veya travma benzeri sebepler yüzünden gelişmemiş veya görüntüsü bozuk olan kulak kepçesi ve kulak memesi otoplasti ameliyatı ile düzeltilerek yeniden şekillendirilebilir.

Kepçe kulak özellikle çocukluk çağında sosyal ve ruhsal açıdan olumsuzluklara neden olabilir. Büyüdükçe kreş, yuva, okul gibi sosyal ortamlara giren çocuklar, kulaklarının görünümü nedeni ile acımasız tepki ve eleştirilere maruz kalabilirler. Arkadaş ortamlarında alay konusu olma, dışlanma, öz güvende ve kişilik gelişiminde sorunlara yol açabilir; iletişim bozukluklarına, okul başarısızlığına ve öz güvende azalmaya neden olabilir. Bu sebeple genel olarak otoplasti ameliyatları için en doğru zamanın okul öncesi olduğu kabul edilmektedir. Erişkinler de sosyal ortamlarda dezavantaj olarak algılanabilen bir görünümden kurtulmak, saçlarını kulaklarının üzerinde toplayabilmek ya da rahatça kısa kestirebilmek gibi gerekçelerle otoplasti ameliyatına ihtiyaç duyabilir. Otoplasti, çok sık uygulanan bir fasiyal plastik ameliyatıdır. Günlük cerrahi veya hastanede kısa bir kalış süresi ile, genel veya lokal anestezi altında gerçekleştirilebilir.

Kısa Anatomi

Kulak kepçesi, ince bir yumuşak doku ve deri ile örtülmüş kıkırdaktan oluşur. 5 yaşında, kulak kepçesi gelişimini tamamlar. Ancak kıkırdak içeriği yıllar içerisinde değişmeye devam eder. Küçük çocuklarda daha yumuşak ve katlanabilir bir yapıya sahip olan kıkırdak, yaşlı insanlarda daha sert bir hâl alır. Kulak kepçesinin benzersiz şekli, anne karnındaki gelişim sırasında oluşan birçok katlantının sonucudur. Bu katlantıların bazıları tam olarak gelişmezse kepçe kulak meydana gelir. Diğer tüm yüz yapılarında olduğu gibi, bir kulak diğerine tam olarak benzemez. Cerrahinin amacı kulakların daha az belirgin, görüntü olarak benzer ve daha doğal olmasını sağlamaktır.

Ameliyat Öncesi Değerlendirme

En iyi operasyon öncesi hazırlık, samimi ve tüm soruların eksiksiz yanıt bulacağı bir görüşme yapılarak sağlanabilir. Doktor hastanın beklenti ve isteklerini anlamalıdır. Hastanın, net ve gerçekçi bir şekilde ameliyat ile ne elde edilip edilemeyeceğini; ameliyat sonrasında kulak görünümünün nasıl olacağını sorması ve öğrenmesi, bu ameliyattan beklentilerini belirlemesine yardımcı olacaktır.

Çocuklar için otoplasti ameliyatının zamanını belirlemek çok önemlidir. Otoplastinin, genellikle 5 yaşından önce yapılması önerilmez. Bununla birlikte, ameliyat çok uzun süre ertelenirse çocuk psikolojik problemlerle büyüyebilir.

Ameliyat öncesi görüşmede rehberlik etmesi, ameliyat sırasında hekime karşılaştırma imkânı sunması ve ameliyat sonrasında elde edilen sonuçları karşılaştırabilmek amacıyla kaliteli fotoğraflar çekilmelidir. Ameliyatın genel anestezi ile yapılması planlanıyorsa, hasta veya yakınları ile anestezist arasında ayrı bir görüşme yapılmalıdır.

Ameliyat

Kepçe kulağı düzeltmeye yönelik birçok farklı ameliyat tekniği bulunmaktadır. Çocuklarda veya genç hastalarda, kıkırdak esnekliği fazla olduğu için şekillendirme dikişlerle yapılabilir. Kıkırdağa istenen şekli vermek için belirli bazı alanlar işaretlenerek katlanabilir, inceltilerek zayıflatılabilir; fazlalık olan kıkırdak veya yumuşak doku varsa çıkarılabilir. Uygulanan teknikten bağımsız olarak, kulak arkası kıvrımından bir kesi yapılır. Bu kesi, estetik sonuç ve sağlamlık gözetilerek seçilen uygun dikiş materyalleri ile kapatılır. Ameliyatın sonunda, yeni şekillendirilmiş kulak kepçesi üzerine hafif bir basınç uygulayacak şekilde pansuman yapılır.

Ameliyat Sonrası

Ameliyat tekniklerinde olduğu gibi, her hekimin kendi tecrübeleri sonucu oluşan farklı ameliyat sonrası uygulamaları olabilir. Uygulamadaki farklılıklar herhangi bir yöntemin diğerinden daha iyi olduğu anlamına gelmez. Bununla birlikte, genellikle ameliyat sonrası ilk gün hasta görülür ve pansumanı değiştirilir ya da çıkarılır. Ameliyat sonrasında genellikle ciddi ağrı olmaz; ağrı kesicilerle kontrol altına alınabilen hafif bir ağrı beklenebilir. 1 hafta süreyle gündüz ve gece kafa bandı uygulanır; sonraki birkaç hafta ise kafa bandının sadece geceleri takılması istenir. Çocuklar 1 hafta sonra okula başlayacak duruma gelirken, erişkinler işlerine daha erken dönebilirler. 10 ila 14 gün süreyle fiziksel aktivite, en az 2 ay süre ile temas sporları kısıtlanır. Ameliyat sonrası ilk haftalarda daha sık planlanan takipler genellikle 3. ve 12. aylarda tekrarlanır. Bu zamana kadar kulak arkasındaki yara izi giderek azalır. Yapılan kesiler kulak arkasında kaldığı için de yara izi gizlenmiş olur ve genellikle kozmetik sorunlara yol açmaz.